Gizlilik İlkeleri

Şirket, her bir Müşteri’ye ait olan ve ilgili Müşteri tarafından Şirket’in sistemlerine giriş ve Hizmetler’in alınması sırasında Şirket’e verilmiş olan bilgileri, Hizmetler’in sunulması, Hizmetler’in kalitesinin artırılması, Şirket’in iş ve çözüm ortaklarının Hizmetler ile ilgili vereceği desteğin alınabilmesi ve benzer durumlar ve nedenler ve Koşullar altında öngörülen haller dışında, kanuni herhangi bir zorunluluk olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacaktır.

Her halükarda, Şirket, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunması ve/veya kullanılmasından, Şirket’in sistemleri dışından kişilerce yasa dışı yollarla elde edilmesinden ve benzeri durumlardan ve ayrıca, bu tip durumlar nedeniyle herhangi bir Müşteri ve/veya üçüncü kişi nezdinde oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir.

Her halükarda, Müşteriler’in lojistik ve sair hizmetler almak üzere, söz konusu hizmetleri verecek olan kişi, kurum ve kuruluşlar ile anlaşması halinde, ilgili anlaşma çerçevesinde el değiştirebilecek bilgilerin gizliliği, Müşteriler ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar arasında, Şirket’ten bağımsız şekilde imzalanacak sözleşmelere tabi olabilecek, bu halde, gizlilik koşulları da, söz konusu sözleşmeler altında düzenlenebilecektir.